Om Projektet

OM PROJEKTET

 

Herregårdskortet.dk gik i luften i 2017 med en formidling af herregårdslandskabet i Region Midtjylland. Herregårdskortet indeholder beskrivelser af 183 herregårde i regionen, hvoraf 15 er tematiserede beskrivelser af særligt udvalgte emner. Herregårdstemaerne afspejler en varieret og balanceret samlet fortælling om regionens herregårde  indeholder uddybende artikler og billedmateriale om 15 specifikke aspekter af herregårdenes lange og rige historie i regionen.

 

Porthuset Nørre Vosborg. Foto: Helle Henningsen

Region Midtjylland har en ganske særlig mulighed for at repræsentere og illustrere det samlede danske herregårdslandskab. ikke i den ensidige fremstilling, som har sit udgangspunkt i de store godser i ’Østdanmark’, men i formidlingen af cheap nike authentic jerseys den utrolige og spændende variation, som det danske herregårdslandskab har rummet og stadig rummer.

 

Det umådeligt herregårdsrige Djursland i øst og det åbne landskab mod Vestkysten, hvor der med tiden blev langt mellem de dog ikke mindre elitenfljerseys betydningsfulde herregårde, danner yderpunkterne i mere end blot geografisk forstand. Det beskriver tillige den sociale afstand mellem de gyldne sale på grevskabet Scheel på Djursland, og de beskedne kår hos hosebindere og hedebønder under herregården Herningsholm.

 

Herregården Lynderupgård ved Hjarbæk Fjord. Foto: Bent Olsen.

Temaerne rummer således fortællingen om landskabets indflydelse på produktion og livsbetingelser, men også om de store produktioners og aktørers indflydelse på landskabet.

 

Temabeskrivelserne er nøje udvalgt og udarbejdet i samarbejde med museer på tværs af Region Midtjylland:  Ringkøbing-Skjern Museum, Holstebro Museum, Lemvig Museum, Viborg Museum, Museum Midtjylland, Museum Silkeborg, Odder Museum, Museum Østjylland og Gammel Estrup – Herregårdsmuseet har hver bidraget med beskrivelser af herregårde fra deres område.

 

Medarbejdere ved Dansk Center for Herregårdsforskning har bidraget med temabeskrivelser inden for deres fagområde, samt udarbejdet  opslag om alle regionens herregårde med billede og beskrivelser af historien,  bygninger, omgivelser og ejere.

 

Herregårdene – en europæisk historie er titlen på det projekt, som i perioden 2014-2017 har været omdrejningspunkt for Dansk Center for Herregårdsforskning bidrag til Europæisk Kulturhovedstad Aarhus 2017.  Projektet indeholder udover nærværende hjemmeside etableringen af et europæisk netværk for herregårdsforskere på museer og universiteter: ENCOUNTER, samt en række formidlingsinitiativer på Gammel Estrup – Herregårdsmuseet og på herregårde i Region Midtjylland og i Europa.

 

Herregårdskortet.dk er dertil det seneste bidrag til Dansk Center for Herregårdsforsknings ambition om at formidle herregårdenes udbredelse og historie – og ligger d i tæt forlængelse af arbejdet med at vise herregårdenes udbredelse i Danmark på forskellige tidspunkter i historien.

 

Aakær. Foto: Ole Laasby

Aakær. Foto: Ole Laasby

Rettigheder
Forsidebilledet viser herregårdslandskabet ved Aakær beliggende syd for Odder. Billedet er taget Ole Laasby og venligst stillet til rådighed for projektet af fotografen og Odder Museum.

 

Baggrundsbilledet viser Midtjylland i et udsnit af Videnskabernes Selskabs kort fra ca. 1800. Kortet er gjort tilgængeligt på hjemmesiden Historiske Kort på Nettet af Styrelsen for Datasikkerhed og Effektivisering

 

Herregårdsbeskrivelserne på kortet er udarbejdet af historiestuderende Kasper Lynge Tipsmark og Søren Broberg Knudsen ved Dansk Center for Herregårdsforskning.

Herregårdstemaerne er udarbejdet af de angivne museer og med angivelse forfatterne på de enkelte artikler.

 

Projektet er støttet af Region Midtjylland og Fonden Aarhus 2017.

Dansk Center for Herregårdsforskning tager forbehold for ukorrekte eller ufuldstændige oplysninger.